تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان دفتر مرکزی آسان پرداخت

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دفتر مرکزی آسان پرداخت توسط اسکوجم انجام شده است.

توضیحات تکمیلی

- اجرای تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی ساختمان

- سیستم لوله کشی سوپرپایپ جهت آبرسانی

- سیستم سوپرفیکس

- سیستم فاضلابی سوپردرین

- سوپرولو

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :
مکان :
متراژ (مترمربع) :۱۲۰۰۰ مترمربع