تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 250 تختخوابی حکیم

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی حکیم توسط کارشناسان اسکوجم انجام شده است.

توضیحات تکمیلی

- اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان 

- اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان

- سیستم لوله کشی سوپرپایپ جهت آبرسانی

- سیستم سوپرفیکس

- سوپرولو

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :
مکان :تهران
متراژ (مترمربع) :۳۵۰۰۰ مترمربع