طراحی سیستم لوله‌کشی ساختمان

یکی از پیچیده‌ ترین جنبه‌ های ساخت‌ و‌ ساز و طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان‌‌ ها، طراحی سیستم لوله‌ کشی برای یک ساختمان است.

یک سیستم لوله‌ کشی آب گرم و سرد را از منبع اصلی آب به خانه انتقال می‌دهد، و به سیستم فاضلاب کمک می‌کند تا آب مصرف‌ شده و فاضلاب و گاز‌های ناشی از آن را از ساختمان خارج کرده و از خانه‌ ها دور ‌سازند. 

طراحی سیستم لوله‌کشی ساختمان

از ۳۰ سال گذشته تا به کنون، در تاسیسات مکانیکی ساختمان به ویژه سیستم‌‌های لوله کشی خانگی از لوله‌‌های فلزی استفاده می‌کردند، اما امروزه در ساختمان‌‌های مدرن، از پلی‌ اتیلن‌های متقابل (PEX)، پلی اتیلن (PB)، یا لوله‌‌‌های پلاستیکی برای خطوط لوله استفاده می‌شود. لوله‌های PVC پلاستیکی سیاه و سفید یا PVC سفید اغلب برای خطوط تخلیه استفاده می‌شود.

مراحل طراحی سیستم لوله‌ کشی

این سیستم، سیستم طراحان لوله‌ کشی حرفه‌‌ای است که هنگام نصب لوله‌ کشی در یک ساختمان جدید استفاده می‌شود:

مرحله اول

بهترین مکان برای نصب پشته اصلی را پیدا کنید. پشته اصلی یک لوله به قطر ۳-۴ اینچ است که از خانه عبور می‌کند و از زیرزمین تا سقف اجرا می‌شود. هر یک از اجزاء آن دارای یک عملکرد مهم هستند:

  • بخش بالا برای تهویه است.
  • قسمت وسط برای جمع آوری زباله از سیستم استفاده می‌شود.
  • بخش پایین‌‌تر برای جمع آوری فاضلاب از توالت استفاده می‌شود.

مرحله دوم

دریچه‌ها و سیستم تخلیه را نصب کنید. لوله‌‌های تخلیه باید به خوبی و به منظور تخلیه‌ بهتر نصب شوند، همچنین باید در محل خمیدگی انعطاف داشته باشند تا از مسدود شدن مکرر جلوگیری شود. تمام وسایل، به غیر از توالت، باید دارای تله باشند. تله، لوله‌‌ای U شکل و مانند حوضچه است که مقدار کمی آب در خمیدگی آن به دام می‌افتد، که بوها و گازها را از ورود به خانه ممانعت می‌بخشد.

مرحله سوم

پس از طی مراحل فوق، شما باید یک نمودار خام برای مهندسین لوله کشی ارسال کنید، که بازرس ساختمان از نظر کدهای تاسیسات ساختمان آن را ارزیابی کند. هنگامی که سیستم زهکشی شما طراحی شود، زمان طراحی سیستم لوله‌ کشی برای تامین آب شرب فرا می‌رسد. هنگامی که خطوط هر یک از لوله‌‌ها را مشخص کردید، نوبت به نصب لوله‌‌‌ها می‌رسد.

طراحی سیستم‌‌های لوله‌ کشی چند طبقه در تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ های مرتفع

لوله‌ کشی طبقاتی

اصطلاح " لوله‌کشی طبقاتی" برای اهداف مربوط به لوله‌ کشی در تاسیسات ساختمان‌‌هایی که بیش از حد بلند هستند و نمی‌توانند توسط فشار معمولی در شبکه آب عمومی تامین شوند، اعمال می‌شود. این ساختمان‌‌ها نیاز به طراحی خاصی از سیستم‌‌های زه‌کشی و سیستم تخلیه بهداشتی دارند.

این سیستم می‌تواند فشار آب اصلی را تا ۱۲-۸ متر در ساختمان معمولی دو طبقه تامین کند، اما ساختمان‌‌هایی با تعداد طبقه بیشتر ممکن است نیاز به تقویت سیستم فشار داشته باشند. در مناطق مرتفع، فشار آب آشامیدنی بسته به ارتفاع زمین متفاوت است. در این موارد، قدرت آب می‌تواند زمینه‌‌هایی را مشخص کند که در آن برای طراحی و بهره‌برداری ساختمان‌‌ها می‌توان از فشارهای خاصی استفاده کرد.

سیستم افزایش فشار آب

  • سیستم‌‌های تقویت فشار می‌تواند از چندین نوع متفاوت باشد.
  • پمپاژ از سطح زمین یا مخزن گرانشی زیرزمینی به وسیله‌ یک نیروی گرانشی
  • پمپاژ آب از یک مخزن ذخیره‌ سازی آب عمومی به یک مخزن فشار آبی، که از فشار هوا برای ارائه فشار کافی آب آشامیدنی استفاده می‌کند.
  • نصب پمپ‌‌های تقویت کننده متشکل از پمپ‌‌های چند مرحله‌‌ای یا پمپ‌‌های سرعت متغیر که آب را به طور مستقیم از مخزن نگهداری اصلی و مخزن ذخیره‌ سازی می‌گیرند.

مجموعه پمپ‌‌های تقویت‌ کننده چند مرحله‌‌ای به طور معمول شامل دریچه‌‌های تنظیم فشار تخلیه برای حفظ فشار ثابت آب آشامیدنی است.

اجرای سیستم زهکشی

در سیستم زهکشی برای یک ساختمان چند طبقه، سیستم اتصالات لوله کشی به پشته عمودی تخلیه متصل شده است که ضایعات و فاضلاب را در پایین‌‌ترین سطح ساختمان قرار می‌دهد. آن‌ها می‌توانند به صورت جداگانه و یا از یک سقف به یک یا چند جهت متصل و اجرا شوند.

در صورتی که اجرای تاسیسات مکانیکی برای ساختمان‌‌ها بیش از ۱۰ طبقه باشند، پشته‌‌های تخلیه فاضلاب نیاز به اتصال در فواصل مشخص شده دارند که از بالا و به یک پشته تخلیه که در بالای سقف اجرا می‌شود، متصل می‌شوند. خط پمپ باید تا حد امکان کوتاه باشد و برای جلوگیری از برگشت فاضلاب به سیفون، تا نقطه‌ای کمتر از ۲۴ اینچ از سطح زمین اجرا شود.

سیستم‌ های تامین آب گرم و سیستم‌ های دوگانه در تاسیسات مکانیکی ساختمان

سیستم‌‌های تامین آب آشامیدنی دوگانه در تاسیسات مکانیکی ساختمان، سیستم‌‌هایی هستند که دو نوع مختلف آب را در سیستم‌‌های لوله کشی جداگانه تامین می‌کنند. برای مثال، یک شیر آب در یک سینک به طور مستقیم از منبع آب ورودی تغذیه می‌شود، در حالی که تمام وسایل دیگر از یک مخزن ذخیره تغذیه می‌شوند.

در کشورهای توسعه یافته، در زیرشاخه‌‌هایتاسیسات مکانیکی ساختمانها رایج‌‌ترین سیستم لوله‌‌های انتقال آب گرم به منظور تخلیه، سیستم‌ استخر‌ها و حمام اجرا می‌شوند. در این سیستم گاهی اوقات یک روان‌ کننده آب برای بهبود بخشی از یک سیستم داخلی نصب می‌شود، اما جدا از این موارد سیستم‌‌های تامین آب آشامیدنی دوگانه در مجاورت خانه‌‌های مسکونی به ندرت پیدا می‌شوند.