سیستم های سرمایشی

در دیدگاه عمومی، سیستم سرمایشی به معنای تهویه هوای مطبوع شناخته می‌شود اما امروزه تنوع زیادی در سیستم‌های سرمایشی وجود دارد که در تاسیسات مکانیکی ساختمان از آن‌ها استفاده می‌شود و در تمامی مدل‌ها سعی شده تا مصرف انرژی به کم‌ترین حد برسد.

سیستم های سرمایشی

برای خنک نگهداشتن فضای داخلی ساختمان، نصب مناسب یک سیستم سرمایشی، وجود پنجره‌ها و درهای عایق‌دار و همچنین تنظیم نور اتاق‌ها در بازدهی سیستم سرمایشی بسیار موثر است.


برخی از انواع سیستم‌های سرمایشی در تاسیسات مکانیکی ساختمان

سیستم تهویه هوا

در این نوع سیستم سرمایشی سعی می‌شود، هوای داخل منزل مطبوع گردد و هرگونه رطوبت، خاک، دود و ... از هوای داخل منزل زدوده شود. با این سیستم، هوای داخل ساختمان مناسب تنفس می‌گردد. در اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان، سیستم تهویه هوا بر تهویه طبیعی و ورود هوای طبیعی به داخل ساختمان به‌وسیله فن متکی است. این نوع از سیستم سرمایشی کم‌مصرف ترین راه سرمایش داخل ساختمان است.

فن‌ها در برخی از آب و هواها می‌توانند در تمام مناطق مختلف ساختمان قرار گیرند تا نیازهای سرمایشی کل ساختمان فراهم شود.


سیستم سرمایشی تبخیری

این سیستم از طریق فرآیند تبخیر، سرما را برای ساختمان فراهم می‌کند و برای تاسیسات مکانیکی ساختمان هایی که در آب و هوای خشک هستند، استفاده می‌شود. این نوع سیستم، سرمایشی همچون سیستم تهویه هوای خنک ایجاد می‌کند اما مصرف انرژی کم‌تری نسبت به آن دارد.


سیستم تهویه هوای خنک

به معنای فراهم کردن هوای خنک برای ساختمان از طریق از بین بردن هوای گرم می‌باشد. سیستم تهویه هوا در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها شامل تهویه هوای اتاق‌ها، اسپیلیت‌های کوچک و بدون داکت و یک سیستم تهویه هوای مرکزی می‌شود. مدل‌های جدید سیستم‌های سرمایشی تهویه هوا، بازدهی بالاتر و مصرف انرژی کم‌تری نسبت به مدل‌های قبلی دارند. استفاده از لوله‌های حرارت‌زدا در تاسیسات مکانیکی ساختمان می‌تواند به سیستم سرمایشی کمک کند تا رطوبت را از بین برده و هوای خنک مطبوع و بهتری برای ساختمان فراهم شود.


سیستم سرمایشی تابشی

سیستم سرمایشی تابشی، کف یا سقف خانه را با جذب گرمایی که از اتاق منعکس می‌شود، خنک می‌کند. این نوع از سرمایش در تاسیسات مکانیکی ساختمان های مناطق گرم و خشک استفاده می‌شود اما در مناطق دیگر ممکن است با مشکل مواجه گردد.