تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری الماس قو

توضیحات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای احد عظیم زاده
مکان :استان مازندران - بخش سلمانشهر
متراژ (مترمربع) :