تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری اداری پالاديوم

اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری اداری پالادیوم

توضیحات تکمیلی

سرمايش : چهار دستگاه چيلر جذبي به ظرفیت600 تن تبريد و يک دستگاه چيلر تراکمي آب خنک 250 تن تبريد

گرمايش : سه دستگاه ديگ فولادي 3.000.000Kcal/hr  و يک دستگاه ديگ فولادي 1.600.000Kcal/hr

تهويه : چهل دستگاه هواساز + فن کویل

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقاي مهندس رفتاری
مکان :خيابان مقدس اردبيلي
متراژ (مترمربع) :100,000