انواع لوله کشی

لوله کشی از بخش‌های جدایی ناپذیر و مهم در تاسیسات مکانیکی ساختمان است که برای دو هدف عمده انجام می‌گیرد. هدف اول انتقال آب به داخل ساختمان برای استفاده ساکنین و هدف دوم انتقال پسماندها به فاضلاب‌های سطحی و شهری به صورت‌های مختلف.

انواع لوله کشی

لوله کشی انواع مختلفی دارد:

لوله کشی آب آشامیدنی (آب گرم و سرد)

این نوع لوله کشی در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها برای انتقال آب به درون ساختمان انجام می‌شود. این آب از منبع اصلی آب ساختمان و از طریق سیستم لوله کشی برای استفاده ساکنین، به داخل ساختمان هدایت می‌شود. عموما بر روی منبع اصلی آب، یک شیر فلکه وجود دارد که می‌توان ورود آب را به سیستم لوله کشی کنترل و یا مسدود کرد. نصب، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری لوله‌های آب گرم و سرد و اتصالات آن، از فعالیت‌هایی است که در تاسیسات مکانیکی ساختمان برای لوله کشی آب آشامیدنی انجام می‌شود.

لوله کشی فاضلاب

در تاسیسات مکانیکی ساختمان به نصب، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری لوله ها شامل تهویه لوله ها و اتصالات برای دریافت و انتقال فاضلاب شهری و پسماندهای خانگی نیز پرداخته می‌شود. در این نوع از لوله کشی در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها، باقی مانده پسماندها و آب‌های فاضلاب از ساختمان خارج می‌شود که شامل لوله‌هایی است که زباله‌های انسانی و فاضلاب ناشی از پخت و پز، لباسشویی، ظرفشویی و ... را به خارج از ساختمان انتقال می‌دهند. سیستم لوله کشی فاضلاب به یک سری از لوله‌هایی متصل می‌شود که به صورت عمودی به پشت بام رفته و باعث خروج گاز ناشی از فاضلاب و تهویه سیستم لوله کشی می‌شود و بدین ترتیب سبب عملکرد بهتر سیستم لوله کشی می‌شود. در این لوله کشی در نهایت آب اضافی به فاضلاب شهری فرستاده می‌شود.

در این سیستم، آب باران به خارج از ساختمان انتقال داده می‌شود. در تاسیسات مکانیکی ساختمان های مدرن، یک سیستم مجزا برای انتقال آب باران به سیستم فاضلاب شهری تعبیه می‌شود. جوی ها بخشی از سیستم فاضلاب شهری هستند که اجزای دیگر آن مانند لوله‌ها در زیر زمین قرار می‌گیرند.

لوله کشی شوفاژ و پکیج

این نوع از فعالیت تاسیسات مکانیکی ساختمانی شامل لوله کشی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه می‌شود که نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری لوله‌ها، سوپاپ‌ها، تنظیم کننده، مخازن، سرمایش تبخیری، تهویه هوا، تهویه مطبوع را در بر می‌گیرد.

لوله کشی گاز

این نوع از لوله کشی در تاسیسات مکانیکی ساختمان بسیار حائز اهمیت است که شامل نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری لوله‌ها، اتصالات و ابزارهایی که با انتقال گازها مرتبط است، می‌شود.