مخازن آب در تاسیسات مکانیکی

مخازن ذخیره سازی آب در تاسیسات مکانیکی ساختمان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. مخازن ذخیره‌سازی بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از سیستم‌های تامین دوگانه در تاسیسات ساختمان ها هستند.

مخازن آب در تاسیسات مکانیکی

این بخش باید تحت شرایط مختلف نیاز به منابع آب آشامیدنی مورد استفاده یک ساختمان را تامین کند.

مخازن ذخیره سازی برای موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

 • سیفون‌ها
 • آب آشامیدنی
 • آتش نشانی
 • تهویه مطبوع
 • یخچال‌ها
 • توالت‌ها
 • پیشگیری از اتصالات روی هم (کراس)
 • تصفیه آب
 • ذخیره احتمالی برای ساختمان

الزامات مربوط به نصب و نگهداری مخازن ذخیره آب در تاسیسات مکانیکی ساختمان‌های بزرگ:

 • مخازن باید بر روی پایه‌ها، سطح‌های صاف یا صفحه‌هایی طراحی شده برای اجسام سنگین، قرار گیرند تا هنگامی که وزن تانک به حداکثر ظرفیت خود رسید و تانک پر شد، لغزشی رخ ندهد.
 • مخازن فلزی (و مخازن دیگر مشابه) باید با غشای مواد عایق ضد خوردگی بین مخزن و سطح زیرین مخزن طراحی و در بخش تاسیسات ساختمان نصب شود.
 • مخازن باید به گونه‌ای باشند که هیچ بار اضافه‌ای به هیچ یک از لوله‌های متصل به آن منتقل نکنند تا از بروز حادثه جلوگیری شود.
 • مخازن باید برای بازرسی، تعمیر، نگهداری و جایگزینی در مکانی قابل دسترس در میان دیگر تاسیسات مکانیکی ساختمان قرار گیرند.
 • مخازن باید دارای پوشش باشند، تا از ورود گرد و غبار، آب‌های روی سطح مخزن، آب‌های زیر مخزن، پرندگان، حیوانات و حشرات جلوگیری شود.
 • عایق‌های گرما و سرما نیز باید برای این مخازن ارائه شوند.
 • مخازن ذخیره آب آشامیدنی نباید مستقیما در زیر لوله‌های بهداشتی و یا هر لوله دیگری که آب غیرقابل مصرف را حمل می‌کنند قرار گیرند.

مقررات مربوط به دسترسی به مخازن ذخیره آب تاسیسات مکانیکی ساختمان:

 • برای بازرسی، تمیز کردن و تعمیر و نگهداری داخل و خارج از مخزن، باید دسترسی مناسب وجود داشته باشد.
 • از آنجا که عمق داخلی هر مخزن ذخیره‌سازی، بیش از 2 متر است، باید نردبان‌های استاندارد دسترسی به داخل، نصب شده و نکات ایمنی ورودی با آن‌ها سازگار شود.

الزامات مربوط به مواد مورد استفاده در مخازن ذخیره آب:

 • سطوح داخلی مخازن باید با پوشش محافظتی که برای تماس با آب آشامیدنی مورد تایید قرار گرفته و مطابق دستورالعمل سازنده در صورتی که مخزن برای تامین آب آشامیدنی است، پوشش داده شود.
 • سیلندرهای ذخیره سازی باید از مواد غیر خورنده ساخته شوند.
 • برای جلوگیری از الکترولیز، که نسبت به آب سرد بیشتر سبب خوردگی در سیستم‌های آب گرم می‌شود، مخازن، لوله‌ها، کوره‌های گرم و اتصالات مربوطه، همگی باید از یک فلز مشابه باشند.
 • اگر فولاد برای مخازن و لوله‌کشی استفاده می‌شود، همیشه باید به شدت گالوانیزه شود.