تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری-اداری وزرا

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان وزرا

توضیحات تکمیلی

پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری به مساحت 15.000 متر مربع

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای میری
مکان :وزرا
متراژ (مترمربع) :15.000