تاسیسات مکانیکی ساختمان رفاهی و تفریحی مراد آباد

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان مرادآباد

توضیحات تکمیلی

پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری رفاهی و تفریحی به مساحت 30.000 متر مربع

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای دانیال زاده
مکان :پونک
متراژ (مترمربع) :30.000