تاسیسات مکانیکی ساختمان بوتيک مال ملل

اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان بوتیک مال ملل

توضیحات تکمیلی

سرمايش : دو دستگاه چيلر جذبي 140 تن تبريد

گرمايش : دو دستگاه ديگ چدني 700.000 کيلوکالري بر ساعت

تهويه : چهار دستگاه هواساز + فن کويل

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقايان مير فخرايي و بختياری
مکان :خیابان فرشته ، نبش خيابان بوسني و هرزگوين
متراژ (مترمربع) :1۳,000