تاسیسات مکانیکی ساختمان ناجی

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان ناجی

توضیحات تکمیلی

پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان مسکونی به مساحت 6.000 مترمربع

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای فرهنگی
مکان :دروس
متراژ (مترمربع) :6.000