تاسیسات مکانیکی ساختمان مودنا پارک

تاسیسات مکانیکی ساختمان مونا پارک

توضیحات تکمیلی

پروژه مسکونی به مساحت 20.000 متر مربع

اطلاعات تکمیلی

کارفرما : آقای میرکاظم
مکان :پونک
متراژ (مترمربع) :۲۰۰۰۰