تاسیسات مکانیکی ساختمان برج یارمحمدی

طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان برج یارمحمدی

توضیحات تکمیلی

پروژه تاسیسات مکانیکی برج مسکونی به مساحت 36.000 متر مربع 

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای محمدخانی
مکان :دروس
متراژ (مترمربع) :36.000