تاسیسات مکانیکی ساختمان برج سیپان

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان برج سیپان

توضیحات تکمیلی

پروژه تاسیسات مکانیکی برج مسکونی سیپان به مساحت 11.000 متر مربع

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای شهداری
مکان :جمشیدیه
متراژ (مترمربع) :11.000