تاسیسات مکانیکی ساختمان برج ماکویی پور

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان برج ماکویی پور

توضیحات تکمیلی

پروژه برج مسکونی به مساحت 30.000 متر مربع

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :آقای میراحمدپور
مکان :زعفرانیه
متراژ (مترمربع) :30.000