تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برج ستاره گلستان

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برج ستاره گلستان توسط اسکوجم انجام شده است.

توضیحات تکمیلی

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان

- سیستم لوله کشی سوپرپایپ جهت آبرسانی، فن کویل و حوله خشک کن

- سوپرولو

سیستم گرمایش کفی

- سیستم سوپر فیکس

اطلاعات تکمیلی

کارفرما :
مکان :تهران - گلستان شمالی
متراژ (مترمربع) :۱۵۰۰۰ مترمربع